บริการเสริม

บริการลงข้อมูล
รายการสินค้า 10 รายการ 1,000 บาท
รายการสินค้า 20 รายการ 2,000 บาท
รายการสินค้า 30 รายการ 3,000 บาท
รายการสินค้า 40 รายการ 4,000 บาท
รายการสินค้า 50 รายการ 5,000 บาท
รายการสินค้า 60 - 80 รายการ 6,500 บาท
รายการสินค้า 81 - 100 รายการ 8,500 บาท

** บริการลงข้อมูลไม่รวมการตกแต่งรูปสินค้า

บริการออกแบบ
Banner ภาพนิ่ง (JPEG/PNG) รูปละ 350 บาท
Banner ภาพเคลื่อนไหว (GIF) รูปละ 1,500 บาท
Background (JPEG) รูปละ 350 บาท
Logo (JPEG/PNG/ICO) รูปละ 2,500 บาท

** บริการออกแบบแก้ดีไซน์ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง